Search for:

วันที่ 8-9 เมษายน 2564

อบรมศูนย์ภาคเหนือ (เชียงใหม่)

วันที่ 8-9 เมษายน 2564

จัดสัมนาย่อยเทรนนิ่งให้ความรู้ตัวแทนศูนย์ Honeywell ภาคเหนือบริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที จำกัด

เลขที่ 58 ซอย7 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 โดยบริษัทพระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด และฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จํากัด

วันที่ 23 มีนาคม 2564

อบรมศูนย์ภาคใต้(หาดใหญ่)

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้มาตรฐานไฟอลามและความรู้การใช้งานตู้ Honeywell Morley วันที่ 23 มีนาคม 2564 ให้ตัวแทนจำหน่ายไฟอลามศูนย์ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยบริษัท อเลค-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและบริษัทพระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

วันที่ 17-18 มีนาคม 2564

อบรมศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)

หลักสูตรอบรมช่างเทคนิคการโปรแกรมตู้ไฟอลาม Honeywell Morley รุ่น 11ณ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำจังหวัดขอนแก่น (บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด) วันที่ 17-18 มีนาคม 2564