Search for:
พระนครเทคโนโลยีฯ สินค้าดีมีจุดเด่น เน้นโครงการ

Outstanding Services ServicesServices

สินค้าของเรา

เราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า กลุ่มระบบรักษาความปลอดภัยและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ และระบบอื่นๆ

บริการหลังการขาย

เรามีฝ่ายบริการลูกค้าจัดส่งสินค้าให้คำแนะนำบริการส่งซ่อมแก้ไขปัญหาและบริการเราแก้ปัญหาหน้างาน รวมไปถึงการให้ความรู้จัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในสินค้าและบริการ

บริการติดตั้งระบบ

เรามีบริการ ติดตั้งสำหรับสินค้าบางประเภทอาทิเช่นระบบชาร์จรถไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์โดยสามารถให้บริการได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

สินค้าเทคโนโลยีสำหรับชีวิตที่ ที่ปลอดภัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Outstanding Features FeaturesFeatures

เราดำเนินเราดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินและเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับชีวิต

การเติบโตของธุรกิจ

นับตั้งแต่ปี 2560 เราได้ขยาย กิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับ การเติบโต ในอนาคต

ธุรกิจที่ยั่งยืน

เราวางเครือข่าย บริการ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อรองรับการบริการ ได้อย่างทั่วถึงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ประสิทธิภาพของธุรกิจ

ปัจจุบัน เราเพิ่มศักยภาพ การแข่งขัน ด้วยการเพิ่มบุคลากร และเพิ่มไลน์สินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การแข่งขัน ให้สูงขึ้น

องค์กรของเรา

เรามีบุคลากรเพียบพร้อม ทุกฝ่าย เพื่อเตรียมพร้อมในการบริการ ลูกค้า ยากมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ทีมที่ทุ่มเทในการทำงาน

เรามีทีมงานที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ผลงานบรรลุเป้าหมาย อย่างสมบูรณ์ และไม่ย่อท้อ ต่อปัญหา เพื่อบริการลูกค้าอย่างดีที่สุด

การบริการ

เรามีทีมงานบริการ ตั้งแต่ ก่อนขายและหลังการขาย พร้อมบริการ ทุกวัน ทั้งในและนอกเวลาทำการ

เราเป็นผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของโลก พร้อมจัดจำหน่ายทั่วประเทศ

สินค้าได้แก่ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบควบคุม การผ่านเข้าออก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สินค้ากลุ่มสมาร์ทซิตี้ และสินค้ากลุ่มโซลูชั่น เรามีคลังสินค้าขนาดใหญ่ พร้อมจัดส่งทั่วประเทศ