TR21-WK kit

TR21-WK kit | BMS (Building management system)

Wireless Temp Sensor/Receiver Kit

  • จำหน่ายเฉพาะตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น จำหน่ายเฉพาะตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
  • เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีหากสินค้ามีปัญหา เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีหากสินค้ามีปัญหา