Search for:

ให้บริการระบบชาร์จรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันทีกำลังมาแรง และประเทศไทย เป็นประเทศที่กำลังขยายการใช้งานรถไฟฟ้าแทนที่รถน้ำมันแบบเก่าทำให้สถานีชาร์จ สำหรับไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เราจึง มีบริการ สถานีชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับพื้นที่สาธารณะ และ ลานจอด รถของ สถานที่ หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ให้ผู้ใช้งานรถไฟฟ้า เข้ามาจอด เพื่อชาร์จพลังงานไฟฟ้า โดย สถานที่นั้นๆ ที่ได้รับการติดตั้ง สินค้าของเราจะได้รับค่าใช้บริการจากผู้ใช้บริการ ชาร์จรถไฟฟ้านั้นๆ


เป็นเจ้าของธุรกิจสถานีชาร์จ รถไฟฟ้า

ลงทุนเพียง 66,900 บาท


ท่านสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจบริการชาร์จรถไฟฟ้า เพียงติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า จะได้เป็นเจ้าของกิจการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าได้แล้ววันนี้ เนื่องจากกิจการรถไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างมากในปัจจุบัน เรามีบริการรวมติดตั้งและระบบบริหารจัดการ อย่างครบครัน

รายได้ 10,000-20,000 บาท/เดือน

ติดต่อสอบถาม

โทร: 092-267-8154 (แซม)
โทร: 065-237-1699 (แอ๋ว)
โทร: 063-202-1795 (กิฟท์)
โทร: 092-274-0761 (อาท)
โทร: 065-937-7199 (จักร)

ติดต่อทางไลน์

LINE:@najodev

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างงานติดตั้ง