บริษัท พระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีชื่อในภาษาอังกฤษ Pranakorn Technology Distribution Co.,Ltd. หรือสามารถเรียกชื่อย่อ Pranakorn Tech. ได้จัดตั้งมาเพื่อ จัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเทคโนโลยี (Honeywell) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV Systems) ระบบเครื่องเสียง (Power Amplifier Systems) ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Systems) ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control Systems) และจัดจำหน่ายในราคาส่งภายในประเทศไทย โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ 41/283 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

บุคลากรผู้บริหารงาน

ปิยะพันธ์ คงเศรษฐ (Piyapan Kongset)
กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
บริษัท พระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Pranakorn Technology Distribution Co.,Ltd.)
ประวัติการศึกษา (Education History)
ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: สุราษฏร์เทคโนโลยี (อุตสาหกรรม) สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรี:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาโท:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(Digital Communications: การสื่อสารข้อมูลดิจิตอล)
ประวัติการทำงาน (Working History)
พ.ศ.2547-2550 ตำแหน่งวิศวกร (Engineer) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
Internet Data Center and Network Management
พ.ศ.2550-2552 ตำแหน่งวิศวกร (Engineer) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Oversea Internet Gateway Operation, Cisco Certified:CCNA,CCIP
พ.ศ.2552-2556 ตำแหน่งวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Specialist Engineer) บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
iPSTAR Backbone Operation

jirapornk.jpg

ดร.จีรพร กลั่นหวาน คงเศรษฐ (Dr. Jiraporn Klanwan Kongset)
ผู้อำนวยการขาย (Sales Director)
บริษัท พระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Pranakorn Technology Distribution Co.,Ltd.)
ประวัติการศึกษา (Education History)
ปริญญาตรี:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมเคมี
(เกียรตินิยม)
ปริญญาเอก:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมเคมี
(ได้รับทุนเรียนต่อปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
(ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 1ปี จาก Kanazawa university,Japan)
ประวัติการทำงาน (Working History)
พ.ศ.2554-2557 ตำแหน่งนักวิจัย บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จํากัด

Honeywell แต่งตั้ง "บริษัท พระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด" อย่างเป็นทางการ ปี 2017

กิจกรรมการเข้าร่วมระดับอาเซียน

Honeywell Security and Fire (HSF) Annual Partners Conference for the ASEAN, North Asia and Pacific regions
Date: 8-10 February 2017, Venue: Conrad Hilton Bali, Jalan Pratama 168, Tanjung Benoa, Bali, 80363, Indonesia