ขายส่ง S300PTU
สินค้า : S300PTU

S300PTU

S300PTU : Honeywell Morley-Lite Hand Held Remote Programming Test Tool

รีโมทตั้งค่าแอดเดรส อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนหรือสโมคดีเทคเตอร์ Honeywell Morley


The S300PTU Programming and Test Tool is a menu driven device, designed for communication with System Sensor Series 300 detectors, permitting access to various functions and logs within the detectors.

Communication is achieved via an LED and opto-diode built in to the S300PTU, for close range communication. This allows direct communication via the detector LED indicator.