ตัวแทนจำหน่าย BSS-DR-N05
สินค้า : BSS-DR-N05

BSS-DR-N05

AV PHASE II BASE S/STROBE NONISO
BSS-DR-N05

Morley -IAS’s new modular range of Intelligent AV warning devices provides easier system confi guration and
fl exibility. A common base across AV and detectors is available, allowing for easier installation and ordering.
These devices are all available with isolators, providing you with a fl exible approach and allowing for easier fault-fi nding on the loop.