จำหน่ายสินค้า 49840610
สินค้า : 49840610

49840610

ADPRO XO USB 40I/16O
49841010 /49841000 /49840610 /49840600 /49840500

INTERFAZ ADPRO XO USB MODULO 40E/16S (2MIO+EIO)

FEATURES
  • Interfaz ADPRO XO USB módulo 40E/16S (2MIO+EIO) 40 ENTRADAS (Sec.) / 16 SALIDAS (Relay)