จำหน่ายสินค้า 49840600
สินค้า : 49840600

49840600

USB Interface I/O Module (MIO+EIO) 20IN(Sec.)/ 8 OUT(Relay)
49841010 /49841000 /49840610 /49840600 /49840500

49840600

FEATURES
  • USB Interface I/O Module (MIO+EIO) 20IN(Sec.)/ 8 OUT(Relay)