จำหน่ายสินค้า 797-061
สินค้า : 797-061

797-061

ZX1(S)e/ZX2(S)e Bexel kit. Semi flush mounting kit for ZX1(S)e or ZX2(S)e control panel. Bexel dimensions 450 x 450 mm (H x W)
797-061

Morley 797-061 Semi Flush Mounting Kit for ZX1e & ZX2e
Semi Flush mounting kit for the Morley ZX1(S)e & ZX2(S)e control panels.

FEATURE
  • Bezel dimensions 450 x 450 mm (H x W)