จำหน่ายสินค้า L-PBM20A
สินค้า : L-PBM20A

L-PBM20A

Bidirectional projection loudspeaker